Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

Työnohjaaja

Kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia Käyttäteoriani pohjautuu humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa, että jokainen ihminen on arvo sinänsä ja lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia.
Selkeytä suuntasi Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.
Kapellimestari, joka kääntää lamaannuksen luovuudeksi Olen työskennellyt kymmenissä maissa, monenlaisissa produktiossa erilaisilla kokoonpanoilla. Hyödynnän valmennuksissani luovien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamisesta saatuja oppeja sekä psyko- ja sosiodraaman menetelmiä.
Ei ole olemassa vain yhtä totuutta ja elämäntarkoitusta Viitekehyksenäni on voimavaraistuva työyhteisö, joka koostuu työn ja johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä sekä voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa työhön liittyviä ilmiöitä käsitellään reflektiivisenä prosessina ratkaisukeskeisesti.
Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Tavoitteellista työnohjausta, jossa jokainen tulee kuulluksi Olen työnohjaajana hyvin asiakaslähtöinen ja tulevaisuussuuntautunut. Ehkä terapiakoulutuksenikin pohjalta minulle on tärkeää, että työskentely on tavoitteellista ja jokainen tulee kuulluksi.
Autan ohjattavaa löytämään mielekkään tavan tehdä työtä sekä keinoja hallita työn haasteita ja kuormitusta Työnohjaajana olen nähnyt, että kaikessa työssä riippumatta toimialasta on samoja ilmiöitä ja työnohjauksen teemat ovat lähellä toisiaan niin järjestön viestintäasiantuntijalla, kuntoutusosaston fysioterapeutilla kuin museonjohtajalla.
Autan tiimejä, työntekijöitä ja esihenkilöitä luomaan yhteisen kielen Tapaamisissa avainasemassa ovat lämminhenkinen ja luottamuksellinen kohtaaminen, kuunteleminen ja osallistava keskustelu. Haasteiden tunnistamisen myötä tärkeäksi nousee ajatusmallien haastaminen ja oivalluttaminen.
Kuunteleva, haastava ja rohkaiseva ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja Työnohjauksessa käsitellään mm. voimavaroja, työssä suoriutumista ja työkyvyn edistämistä, ammatti-identiteettiä ja työrooleja, kokemuksia, tunteita, työelämätaitoja ja itseymmärryksen lisäämistä, sekä työpaikan vuorovaikutussuhteita.
Sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä Rakennan luontevasti siltoja ihmisten, positioiden ja asioiden välille. Olen sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä. Missioni on saada ihmiset nauttimaan elämästään arjessa ja työssä.
Scroll to Top