Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

Työnohjaus

Onko työpaikallanne toimintaanne häiritseviä johtamis-, yhteistyö- tai vuorovaikutusongelmia? Työnohjaus auttaa! Jokainen työpaikka on uniikki, mutta ongelmien syntytapa, esiintymismäärät ja ratkaisut ovat universaaleja.
Työnohjaus on oman toiminnan arviointia ja kehittämistä ulkopuolista asiantuntijaa hyödyntäen. Fokus voi olla esimerkiksi työtehtävissä, työroolien ja johtamisen vahvistamisessa, vuorovaikutuksen kehittämisessä tai muutoksien kohtaamisessa. Tavoitteena on tunnistaa näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja sekä tukea jaksamista. Ohjaus voidaan tehdä sekä yksittäiselle henkilölle että ryhmälle.

Työnohjaus voi olla lyhytkestoista (esim. kuusi ohjauskertaa) tai pitkäkestoista. Lyhyissä työnohjauksissa keskitytään yleensä tarkasti rajattujen haasteiden käsittelyyn, kun taas pitkäaikaisissa ohjauksissa ohjattava oivaltaa sekä omaa toimintaansa ja työyhteisöään koskevia ajattelu- ja toimintatapoja, joilla esimerkiksi jaksaminen, kasvu- ja muutos pysyvästi mahdollistuvat.

Lue lisää
Ei ole olemassa vain yhtä totuutta ja elämäntarkoitusta Viitekehyksenäni on voimavaraistuva työyhteisö, joka koostuu työn ja johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä sekä voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa työhön liittyviä ilmiöitä käsitellään reflektiivisenä prosessina ratkaisukeskeisesti.
Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia Käyttäteoriani pohjautuu humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa, että jokainen ihminen on arvo sinänsä ja lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia.
Selkeytä suuntasi Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.
Kapellimestari, joka kääntää lamaannuksen luovuudeksi Olen työskennellyt kymmenissä maissa, monenlaisissa produktiossa erilaisilla kokoonpanoilla. Hyödynnän valmennuksissani luovien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamisesta saatuja oppeja sekä psyko- ja sosiodraaman menetelmiä.
Sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä Rakennan luontevasti siltoja ihmisten, positioiden ja asioiden välille. Olen sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä. Missioni on saada ihmiset nauttimaan elämästään arjessa ja työssä.
Ihminen on organisaation tärkein voimavara Sanovat minua asialleni omistautuneeksi, kehittämisorientoituneeksi ja hyväksi kuuntelijaksi, joka kohtaa aidosti. Itse sanoisin olevani utelias, kiinnostunut, helposti innostuva ja joskus ehkä jopa liiankin ratkaisukeskeinen.
Työnohjausta kaikille, jotka haluavat jaksaa työssään paremmin Uskon ihmisen oppimiskykyyn ja kykyyn muuttua tarkoituksenmukaiseen suuntaan aktiivisen toiminnan ja tuen avulla. Vahvistan ohjattavan itsetuntemusta, itsehallintaa, tilannetajua, ihmissuhdetaitoja sekä vastuullista päätöksentekoa.
Ihmiset eivät vastusta muutosta vaan sitä, että heidät yritetään muuttaa Inhimillisen toiminnan takana on aina motiivi. Motiivien ymmärtäminen auttaa asettumaan toisen asemaan. Tätä myös empatiaksi kutsutaan. Avain rakentavaan vuorovaikutukseen on motiivien näkyväksi tekeminen.
Kukaan ei ole lähtökohtaisesti paha ja ilkeä toisille. Ihmisille vaan sattuu ja tapahtuu Autan vaativissa esihenkilötehtävissä työskenteleviä johtamaan paremmin sekä kasvamaan johtajina ja ihmisinä. Voit siis olla esimerkiksi ajattelukumppania kaipaava johtaja tai esihenkilö, joka tavoittelee tiimilleen parempaa yhteispeliä.
Scroll to Top