Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

Coaching

Voisitko sinä ja työpaikkanne voida vielä nykyistä paremmin? Coaching auttaa! Valmennuksessa opitte esimerkiksi stressin hallintaa, kehitätte johtamia- ja vuorovaikutustaitojanne sekä parannatte työmotivaatiotanne.

Coaching auttaa kehittämään ajattelua ja toimintatapoja sekä helpottaa tavoitteiden saavuttamista. Coachin kanssa reflektoidessa saat voimavarasi ja vahvuutesi kokonaisvaltaisesti käyttöön, teet harkittuja päätöksiä ja kehityt syvällisesti. Fokus voi olla esimerkiksi työtehtävissä, työroolien vahvistamisessa tai muutoksien kohtaamisessa. Tavoitteena on tunnistaa näkökulmia, lähestymistapoja ja ratkaisuja sekä tukea jaksamista. Coaching on tavoitteellinen ja oivalluttava prosessi.

Coaching voi olla lyhytkestoista (esim. kuusi valmennuskertaa) tai pitkäkestoista. Lyhyissä valmennuksissa keskitytään yleensä tarkasti rajattujen haasteiden käsittelyyn, kun taas pitkäaikaisissa valmennuksissa pyritään kokonaisvaltaiseen toimintatapojen tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Lue lisää
Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Selkeytä suuntasi Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.
Löydetään ratkaisu yhdessä Olen luotettava, innostava, kuunteleva, salliva, tasapuolinen ja neutraali, ihmiset ja ryhmät huomioon ottava ja arvostava, auttamishaluinen, tarvittaessa myös rohkea ja ratkaisunhakuinen.
Experienced facilitator, a coach and a true believer in one’s professional and personal growth potential Coaching themes I have worked with vary from personal and professional growth, life-work balance, to building collaboration, improving performance, setting goals and building capacities.
Autan tiimejä, työntekijöitä ja esihenkilöitä luomaan yhteisen kielen Tapaamisissa avainasemassa ovat lämminhenkinen ja luottamuksellinen kohtaaminen, kuunteleminen ja osallistava keskustelu. Haasteiden tunnistamisen myötä tärkeäksi nousee ajatusmallien haastaminen ja oivalluttaminen.
Asiakkaan tahdissa kulkeva, positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyihin uskova coach Olen coachina asiakkaan tahdissa kulkeva, positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyihin uskova. Palvelen ihmisiä ja organisaatioita jotka etsivät suuntaa tilanteeseensa.
Positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyjä vahvistava coach Coachina luon yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänelle sopivaan tien kohti muutosta, positiivisia mielikuvia herättäen ja asiakkaan kykyjä vahvistaen. Palvelen ihmisiä ja organisaatioita jotka kokevat tarvetta muutokselle.
Ihmiset eivät vastusta muutosta vaan sitä, että heidät yritetään muuttaa Inhimillisen toiminnan takana on aina motiivi. Motiivien ymmärtäminen auttaa asettumaan toisen asemaan. Tätä myös empatiaksi kutsutaan. Avain rakentavaan vuorovaikutukseen on motiivien näkyväksi tekeminen.
Kukaan ei ole lähtökohtaisesti paha ja ilkeä toisille. Ihmisille vaan sattuu ja tapahtuu Autan vaativissa esihenkilötehtävissä työskenteleviä johtamaan paremmin sekä kasvamaan johtajina ja ihmisinä. Voit siis olla esimerkiksi ajattelukumppania kaipaava johtaja tai esihenkilö, joka tavoittelee tiimilleen parempaa yhteispeliä.
Psykologi, jota mikään ei enää yllätä Olen pätevöitynyt n. 10 000 asiakastapaamisessa suomalaisen työelämän syväosaajaksi. Työnohjaajana ja coachina olen oppinut sen, että kysyminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Asiakkaani lähtevät voimaantuneempina arkeensa.
Scroll to Top