Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

lyhytkestoinen

Seija Ollila

Ei ole olemassa vain yhtä totuutta ja elämäntarkoitusta

Viitekehyksenäni on voimavaraistuva työyhteisö, joka koostuu työn ja johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä sekä voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa työhön liittyviä ilmiöitä käsitellään reflektiivisenä prosessina ratkaisukeskeisesti.

Seija Ollila Read More »

Sirkka Salonen-Nummi

Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta

Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.

Sirkka Salonen-Nummi Read More »

Tarja Rossinen

Kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia

Käyttäteoriani pohjautuu humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa, että jokainen ihminen on arvo sinänsä ja lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia.

Tarja Rossinen Read More »

Teppo Nurminen

Selkeytä suuntasi

Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.

Teppo Nurminen Read More »

Tuomas Hannikainen

Kapellimestari, joka kääntää lamaannuksen luovuudeksi

Olen työskennellyt kymmenissä maissa, monenlaisissa produktiossa erilaisilla kokoonpanoilla. Hyödynnän valmennuksissani luovien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamisesta saatuja oppeja sekä psyko- ja sosiodraaman menetelmiä.

Tuomas Hannikainen Read More »

Leena Rautiainen

Kukaan ei ole lähtökohtaisesti paha ja ilkeä toisille. Ihmisille vaan sattuu ja tapahtuu

Autan vaativissa esihenkilötehtävissä työskenteleviä johtamaan paremmin sekä kasvamaan johtajina ja ihmisinä. Voit siis olla esimerkiksi ajattelukumppania kaipaava johtaja tai esihenkilö, joka tavoittelee tiimilleen parempaa yhteispeliä.

Leena Rautiainen Read More »

Mari Lassila

Psykologi, jota mikään ei enää yllätä

Olen pätevöitynyt n. 10 000 asiakastapaamisessa suomalaisen työelämän syväosaajaksi. Työnohjaajana ja coachina olen oppinut sen, että kysyminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Asiakkaani lähtevät voimaantuneempina arkeensa.

Mari Lassila Read More »

Minttu Sauna-Aho

Työelämän muutoksia, arvoja sekä työminää pohtivaa työnohjausta

Ensimmäisillä kerroilla pohdimme yhdessä, millainen ohjauksen tulokulma olisi sopivin. Käytän sekä ratkaisu- että voimavarakeskeisiä elementtejä ohjauksessani, ja pyrin aina tarjoamaan tuoreita näkemyksiä ja teoriatietoa tueksesi.

Minttu Sauna-Aho Read More »

Anna Peltola-Vuori

Todellisuus muuttuu puhumalla

Yleensä on helpompaa ja tehokkaampaa vahvistaa sitä, mikä toimii kuin poistaa se, mikä ei toimi. Hyvän vahvistuessa vaikutukset muuttavat koko työsysteemiä. Työnohjaukselle määritellään aina tavoitteet, joita kohti prosessissa edetään.

Anna Peltola-Vuori Read More »

Petri Koivula

Keskustelevaa ja ratkaisukeskeistä työnohjausta

Olen kuunteleva, välillä provosoiva. Ohjattava saa energiaa oman näkemyksensä puolustamiseen, mutta samalla ulkopuolisen näkemyksen. Tiivistän tiimien yhteistyötä ja työmotivaatiota sekä palautan yhteisöllisyyden työyhteisöön.

Petri Koivula Read More »

Scroll to Top