Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

Päiväaikoja

Ei ole olemassa vain yhtä totuutta ja elämäntarkoitusta Viitekehyksenäni on voimavaraistuva työyhteisö, joka koostuu työn ja johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä sekä voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa työhön liittyviä ilmiöitä käsitellään reflektiivisenä prosessina ratkaisukeskeisesti.
Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.
Kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia Käyttäteoriani pohjautuu humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa, että jokainen ihminen on arvo sinänsä ja lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia.
Selkeytä suuntasi Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.
Kapellimestari, joka kääntää lamaannuksen luovuudeksi Olen työskennellyt kymmenissä maissa, monenlaisissa produktiossa erilaisilla kokoonpanoilla. Hyödynnän valmennuksissani luovien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamisesta saatuja oppeja sekä psyko- ja sosiodraaman menetelmiä.
Psykologi, jota mikään ei enää yllätä Olen pätevöitynyt n. 10 000 asiakastapaamisessa suomalaisen työelämän syväosaajaksi. Työnohjaajana ja coachina olen oppinut sen, että kysyminen on tärkeämpää kuin puhuminen. Asiakkaani lähtevät voimaantuneempina arkeensa.
Työelämän muutoksia, arvoja sekä työminää pohtivaa työnohjausta Ensimmäisillä kerroilla pohdimme yhdessä, millainen ohjauksen tulokulma olisi sopivin. Käytän sekä ratkaisu- että voimavarakeskeisiä elementtejä ohjauksessani, ja pyrin aina tarjoamaan tuoreita näkemyksiä ja teoriatietoa tueksesi.
Keskustelevaa ja ratkaisukeskeistä työnohjausta Olen kuunteleva, välillä provosoiva. Ohjattava saa energiaa oman näkemyksensä puolustamiseen, mutta samalla ulkopuolisen näkemyksen. Tiivistän tiimien yhteistyötä ja työmotivaatiota sekä palautan yhteisöllisyyden työyhteisöön.
Todellisuus muuttuu puhumalla Yleensä on helpompaa ja tehokkaampaa vahvistaa sitä, mikä toimii kuin poistaa se, mikä ei toimi. Hyvän vahvistuessa vaikutukset muuttavat koko työsysteemiä. Työnohjaukselle määritellään aina tavoitteet, joita kohti prosessissa edetään.
Kuunteleva, lempeä ja turvallinen matkakumppani, joka auttaa kohti tavoitettasi Tuen asiakasta saamaan uusia näkökulmia ja ajatuksia niin hänestä itsestään kuin keinoista saavuttaa tavoitteensa. Annan asiakkaalle tilaa miettiä ja tuntea, edetä hänen omassa tahdissa.
Scroll to Top