Soita 044 948 3049 | Pyydä tarjous

Yksittäinen konsultaatio

Tarja Rossinen

Kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia

Käyttäteoriani pohjautuu humanistiseen ja holistiseen ihmiskäsitykseen, josta seuraa, että jokainen ihminen on arvo sinänsä ja lähtökohtaisesti kaikki ihmiset ovat kehityskykyisiä ja kehityshaluisia.

Tarja Rossinen Read More »

Teppo Nurminen

Selkeytä suuntasi

Käytän ohjauksessa mielelläni Peili Käyttäytymistyyliprofiilia, joka on vahvistanut käsitystäni siitä, että mikään yksittäinen ohjausmalli ei toimi kaikille. Olen valmentajana suora ja avoin mutta myös sopivasti haastava.

Teppo Nurminen Read More »

Tuomas Hannikainen

Kapellimestari, joka kääntää lamaannuksen luovuudeksi

Olen työskennellyt kymmenissä maissa, monenlaisissa produktiossa erilaisilla kokoonpanoilla. Hyödynnän valmennuksissani luovien ja erilaisista taustoista tulevien ihmisten johtamisesta saatuja oppeja sekä psyko- ja sosiodraaman menetelmiä.

Tuomas Hannikainen Read More »

Seija Ollila

Ei ole olemassa vain yhtä totuutta ja elämäntarkoitusta

Viitekehyksenäni on voimavaraistuva työyhteisö, joka koostuu työn ja johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä sekä voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa työhön liittyviä ilmiöitä käsitellään reflektiivisenä prosessina ratkaisukeskeisesti.

Seija Ollila Read More »

Sirkka Salonen-Nummi

Kaikkia ihmisiä ja heidän työtään arvostetaan työroolia tuijottamatta

Jokainen on työssään ja työyhteisössään tärkeä. Perusarvot kumpuavat työstä opettajana ja valmentajana. Kokemukset ihmisten johtamisesta auttavat näkemään ohjaustilanteissa vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen liittyvät keskeiset asiat.

Sirkka Salonen-Nummi Read More »

Hannele Laaksonen

Kuunteleva, haastava ja rohkaiseva ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaaja

Työnohjauksessa käsitellään mm. voimavaroja, työssä suoriutumista ja työkyvyn edistämistä, ammatti-identiteettiä ja työrooleja, kokemuksia, tunteita, työelämätaitoja ja itseymmärryksen lisäämistä, sekä työpaikan vuorovaikutussuhteita.

Hannele Laaksonen Read More »

Ira-Maria Gordin

Sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä

Rakennan luontevasti siltoja ihmisten, positioiden ja asioiden välille. Olen sydämen sivistyksen puolestapuhuja ja yhteistyön yllyttäjä. Missioni on saada ihmiset nauttimaan elämästään arjessa ja työssä.

Ira-Maria Gordin Read More »

Jani-Markus Heinola

Ihminen on organisaation tärkein voimavara

Sanovat minua asialleni omistautuneeksi, kehittämisorientoituneeksi ja hyväksi kuuntelijaksi, joka kohtaa aidosti. Itse sanoisin olevani utelias, kiinnostunut, helposti innostuva ja joskus ehkä jopa liiankin ratkaisukeskeinen.

Jani-Markus Heinola Read More »

Kalim Ul Masih

Asiakkaan tahdissa kulkeva, positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyihin uskova coach

Olen coachina asiakkaan tahdissa kulkeva, positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyihin uskova. Palvelen ihmisiä ja organisaatioita jotka etsivät suuntaa tilanteeseensa.

Kalim Ul Masih Read More »

Karin Laubert

Positiivisia mielikuvia herättävä ja asiakkaan kykyjä vahvistava coach

Coachina luon yhdessä asiakkaan kanssa juuri hänelle sopivaan tien kohti muutosta, positiivisia mielikuvia herättäen ja asiakkaan kykyjä vahvistaen. Palvelen ihmisiä ja organisaatioita jotka kokevat tarvetta muutokselle.

Karin Laubert Read More »

Scroll to Top